Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»), το Εναρκτήριο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου «ARIADNE: Υποστήριξη δια-τομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών»

Στο Εναρκτήριο Συνέδριο του Έργου, σκοπός του οποίου ήταν η πρώτη δημόσια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τους ειδικούς στόχους και τις επιμέρους δράσεις του, συμμετείχαν στελέχη Κοινωνικών Υπηρεσιών, αστυνομικά στελέχη, δικαστικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι φορέων και δομών στήριξης και αρωγής γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, επιστήμονες με ειδίκευσης στα συναφή γνωστικά πεδία και μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυναν ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας / Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ Πλουμής, ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Βασίλειος Γκρίζης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων Καθηγήτρια κα Μαρία Στρατηγάκη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. κ. Περικλής Τζιάρας και η Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. κα Ειρήνη Αγαθοπούλου.

Σημειώνεται ότι το Έργο ARIADNE εντάσσεται στο Πρόγραμμα REC («Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 – 2020») της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης JUST/2015/RDAP/AG/MULT της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιλέχθηκε κατόπιν πανευρωπαϊκής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το Έργο ARIADNE συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το υπόλοιπο 20% του προϋπολογισθέντος κόστους για την υλοποίησή του καλύπτεται από ίδιους πόρους της εταιρικής του σύμπραξης.