Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Newsletters του Έργου  →

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑ-ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το Έργο

Σκοπός του Έργου ARIADNE είναι η υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της δια-τομεακής συνεργασίας μεταξύ Αρχών, υπηρεσιών και φορέων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

Ειδικοί στόχοι του Έργου είναι:

  • H προστασία των θυμάτων μέσω της ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις αστυνομικές Αρχές.
  • Η ενίσχυση της διασύνδεσης των αστυνομικών Αρχών με φορείς και δομές αρωγής και υποστήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
  • Η υποστήριξη των αστυνομικών στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

 

Κεντρικοί Άξονες του Έργου

Ερευνητικές δραστηριότητες

Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων αστυνομικών «πρώτης γραμμής» και γυναικών θυμάτων σχετικά με τις διαδικασίες αστυνομικής αναφοράς των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Διερεύνηση της υφιστάμενης δια-τομεακής συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών υπηρεσιών, Αρχών και φορέων αρωγής και στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

 

Ανάπτυξη εργαλείων
Δημιουργία στοχευμένης φόρμας αστυνομικής αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης Αστυνομικών Τμημάτων με δομές συμβουλευτικής υποστήριξης και κέντρα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σε 4 Περιφέρειες της Ελλάδας (Αττική, Θεσσαλία, Ήπειρο και Κεντρική Μακεδονία).

Εκπαίδευση 150 αστυνομικών «πρώτης γραμμής» σε θέματα αναφοράς και παραπομπής περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών
Διενέργεια 15 εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 15 εργαστηρίων με έμφαση στην εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων πλαισιοθετημένης μάθησης.
Πιλοτική παρέμβαση
Χρήση της ειδικής φόρμας αστυνομικής αναφοράς και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης Αστυνομικών Τμημάτων με δομές υποστήριξης και αρωγής γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας από το σύνολο των εκπαιδευμένων αστυνομικών, σε 4 Περιφέρειες της χώρας (Αττική, Θεσσαλία, Ήπειρο και Κεντρική Μακεδονία).
Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέμβασης - Υποβολή Συστάσεων Πολιτικής
Αξιολόγηση των επιπτώσεων της προτεινόμενης παρέμβασης ως προς την συμπεριφορική αλλαγή του συμμετέχοντος αστυνομικού προσωπικού στις δράσεις του Έργου.

Υποβολή Συστάσεων Πολιτικής προς την Ελληνική Πολιτεία και τη διεθνή κοινότητα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, των οποίων το καθημερινό έργο αφορά στη διαχείριση γυναικών θυμάτων, με διεπιστημονική κατάρτιση σε θέματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
  • Αστυνομικοί εφοδιασμένοι με διεπιστημονικές δεξιότητες, μέσα και εργαλεία για την αναγνώριση και αναφορά περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.
  • Ενισχυμένη διατομεακή συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων Αρχών, Υπηρεσιών και φορέων για την προστασία των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
  • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των αστυνομικών και των γυναικών θυμάτων ή/και πιθανών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και αυτοπτών μαρτύρων.
  • Ενθάρρυνση των γυναικών θυμάτων για την αναφορά περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
  • Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του αστυνομικού θεσμού μέσω της προστασίας γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας.

Εταίροι

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Συντονιστής

Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δήμος Αθηναίων

CMT PROOPTIKI

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Nέα και Εκδηλώσεις

Εναρκτήριο Συνέδριο του Έργου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»), το Εναρκτήριο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου «ARIADNE: Υποστήριξη δια-τομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς για την πρόληψη και την...

Επικοινωνία

5 + 9 =

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 – 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

REFERENCE NUMBER: JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9858

«Για το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η Εταιρική Σύμπραξη του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»